Ostatní metody používané k zjišťování zásob lesních porostů

Pro zjištění zásoby hroubí nastojato se běžně používá postup tzv. svěrkování (průměrkování) naplno. Tato metoda se v současné době používá ve dvou variantách:

  • při použití objemových tabulek
  • při použití jednotných objemových křivek

Obě varianty postupu je možné provádět buď ve dvoučlenné skupině vybavené klasickou mechanickou průměrkou a papírovým zápisníkem. Nebo pomocí samostatného měřiče vybaveného registrační elektronickou průměrkou, která změřená data ukládá v digitální podobě. V obou variantách postupu je zpracování změřených údajů, tedy výpočty zásob dřevní hmoty, možné až následně při kancelářském zpracování.

Nevýhody těchto metod:

  • výsledky měření nejsou známy hned při měření v lese
  • není zajištěna nezávislá průběžná kontrola kvality v průběhu sběru dat, případné chyby měření se objeví až při kancelářském zpracování
  • přesnost stanovení zásoby hroubí pro jednotlivý porost kolísá u jednotlivých porostů od 5 do 20%, neboť se při výpočtu zásob vychází z tabulkových hodnot. Chyba se vyrovnává při práci se souborem porostů.
  • není možné propojit tento postup zjištění zásob se sortimentním modelem, který využívá tzv. modelové křivky kmene specifické pro daný porost a dřevinu. Bez modelové křivky však nelze modelovat dělení kmene po sortimentech v jednotlivých tloušťkových stupních i v celém porostu.

Pro účely aukcí dříví na pni se tyto metody z důvodu výše uvedených nevýhod nepoužívají. Namísto toho se používá metoda IFER