Reference

Problematika zjišťování objemu a sortimentace dřeva na stojících porostech s využitím modelu tvaru kmene byla představena v článku: Černý, M., Pařez, J. (2005): Zjišťování objemu a sortimentace stojících stromů s využitím modelu tvaru kmene. Lesnická práce č.12 (84), str. 22-25

Metodu sortimentace nastojato používají Vojenské lesy a statky s.p.

Metodu používají VLS s.p. k plánovaní lesnického hospodaření. Na území všech vojenských újezdů byly změřeny vzorníkové stromy a byl vytvořen model tvaru kmene pro jednotlivé dřeviny. Model sortimentace je u VLS s.p. napojen na informační systém podniku, v jehož rámci je možné sortimentovat jednotky prostorového rozdělení lesa z dat lesních hospodářských plánů, projektů na příští období a z dat lesní hospodářské evidence. Plánování těžeb se tak opírá o přesnější data.

Více o použití metody u VLS najdete v Lesnické práci: Černý M. , Apltauer J. a Oujezdský P. (2009). Programová podpora sortimentace těžebního fondu. Lesnická práce 88.

Model sortimentace stojícího dříví přímo z pohledu pracovníků VLS s.p. včetně popisu terénních prací a kancelářského zpracování dat: Češka Pavel (2009). Model sortimentace stojícího dříví. Časopis zaměstnanců VLS, č.3/2009, str. 4 -7.

Přesnost zjišťování zásob

Provedli jsme experiment srovnávající přesnost metody IFER s klasickými tabulkovými metodami. Několik lesních porostů bylo změřeno nastojato, následně byly vytěženy a při těžbě byla provedena sortimentace naležato. Ze srovnání použitých metod měření vyplynulo, že přesnost metody IFER se pohybuje do 3%, přesnost ostatních metod je o několik procent nižší.

Více o zjišťování přesnosti metody: Černý M. , Apltauer J. a Cienciala E. (2006). Přesnost měření nadzemní biomasy stojících buků technologickou sestavou Field-Map. Lesnícky časopis - Forestry Journal 52 (3)