Měření zásob a sortimentace nastojato

Měření zásob a sortimentace nastojato, v případě, kdy není znám celkový počet stromů. Tento způsob měření lze použít tam, kde je třeba svěrkovat naplno, tedy například v situaci, kdy prodávající připravuje porost k prodeji nastojato.


Položka cena (do 2500 m3)* cena (nad 2500 m3)*
Měření zásob bez sortimentace 20 Kč/m3 * 15 Kč/m3 *
Minimální cena za měření (porostní zásoba pod 220 m3) 4 400,- Kč/pracovní den měřiče
Měření zásob bez sortimentace v porostech, kde je počet stromů o více než 25% vyšší než celkový objem zásob (např. porosty probírkové, porosty s etáží apod.) 28 Kč/m3 21 Kč/m3

Přirážky k základní ceně cena/m3 *
Další dřevina 1.5 Kč
Svažitý terén (nad 10° bez větších terénních překážek) 2 Kč
Lanovkový terén (nad 15° nebo členitý či neúnosný terén) 5 Kč
Měření kvality pro sortimentaci 8 Kč

* Cena nezahrnuje cestovní náklady a je uvedena bez DPH.
   Cestovní náklady jsou účtovány podle skutečně vynaložených nákladů a jsou připočteny k celkové ceně plnění.


Příklad výpočtu ceny za měření porostu se zastoupením SM a BK na svahu o sklonu 13° bez měření kvality pro sortimentaci:
Zadáno k měření celkem 500 m3 :
500m3 * (20 Kč + 1.5 Kč + 2 Kč) = 11 750,- Kč + cestovné
Zadáno k měření celkem 3000 m3 :
3000m3 * (15 Kč + 1.5 Kč + 2 Kč) = 55 550,- Kč + cestovnéOvěření zásob a sortimentace pro aukce LČR

Měření zásob a sortimentace nastojato při známém celkovém počtu stromů. Tento způsob měření lze použít tam, kde je známý celkový počet stromů a není třeba svěrkovat naplno, např. při ověřování zásob v aukcích LČR.


Základní cena cena/m3 *
Monokultura v rovinatém terénu, bez sortimentace 10 Kč
Minimální cena za měření (porostní zásoba pod 440 m3) 4 400,- Kč/pracovní den měřiče
Měření zásob v porostech, kde je počet stromů o více než 25% vyšší než celkový objem zásob (např. porosty probírkové, porosty s etáží apod.) 14 Kč

Přirážky k základní ceně cena/m3*
Další dřevina 1.5 Kč
Svažitý terén (nad 10° bez větších terénních překážek) 2 Kč
Lanovkový terén (nad 15° nebo členitý či neúnosný terén) 5 Kč
Měření kvality pro sortimentaci 8 Kč

* Cena nezahrnuje cestovní náklady a je uvedena bez DPH.
   Cestovní náklady jsou účtovány podle skutečně vynaložených nákladů a jsou připočteny k celkové ceně plnění.


Příklad výpočtu ceny za měření porostu se zastoupením SM a BK na svahu o sklonu 13° bez měření kvality pro sortimentaci, znám je počet stromů určených k těžbě:
500m3 * (10 Kč + 1.5 Kč + 2 Kč) = 6 750 Kč + cestovné