Postup měření

V následujících bodech Vás krok za krokem provedeme celým řetězcem od našeho prvního kontaktu k Vašemu zrealizovanému obchodu.

  1. První kontakt. Máte-li zájem o prodej dřeva formou veřejné obchodní soutěže, či jakékoliv informace, týkající se této formy prodeje, kontaktujte nás prosím e-mailem aukce@ifer.cz, nebo telefonicky na číslech 241 950 607, 731 656 055.
  2. Převzetí prodejní jednotky. Před zahájením vlastního měření je třeba pochůzkou převzít jednotlivé prodejní jednotky od majitele, nebo jeho pověřeného zástupce. Tedy vysvětlit a označit hranice jednotlivých těžebních jednotek, označit a určit směry soustřeďování dřeva, určit skládky dřeva (odvozní místa), přibližovací cesty atp.. Je si třeba uvědomit, že do prodejní jednotka se může a nemusí skládat z několika tzv. těžebních jednotek. Těžební jednotka je seč nebo výběr v rámci jedné porostní skupiny. Pro ni se dělá konkrétní šetření zásob.
  3. Venkovní měření zásob a hodnoty prodejní jednotky. Po převzetí prodejní jednotky od klienta následuje vlastní měření zásob a hodnoty stojícího dřeva. K měření zásob se využívá vlastní metodický postup firmy IFER s.r.o., který spočívá v průměrkování všech stromů v porostu s tloušťkou ve výčetní výšce nad 7 cm, měření výšek pro konstrukci výškového grafikonu, měření kmenových profilů a šetření zaměřené na zjištění kvality porostu. Vzhledem k tomu, že se při výpočtu jsou klasické tabulkové hodnoty zásob nahrazeny přímým měřením kmenových profilů, dosahuje se vysoké přesnosti zjištění zásoby. Pro majitele lesa je podstatné, že veškeré měření zásob i hodnoty lesa formou sortimentace je nezávislé a objektivní.
  4. Označení prodejní jednotky Prodejní jednotka se musí na hraničních stromech viditelně označit cejchem ve výčetní výšce a na kořenovém náběhu. V případě výběrných těžeb se takto označí všechny stromy určené k těžbě, v případě holých sečí pouze její krajní stromy. Spojnice stromů s cejchem v tomto případě ohraničuje stromy určené k těžbě. Stromy s cejchem patří do těžební jednotky.
  5. Převzení protokolu o měření

Postup prodeje

Ve spolupráci s aukčním portálem www.aukcedreva.com provozovaný firmou WOODPROJECT s.r.o. dochází k vyhlášení aukcí dřeva na pni. Tento způcob prodeje, kdy jedna nezávislá firma měří a druhá zajištuje prodej, je z hlediska transperentnosti optimální.


  1. Bezplatná registrace na aukčním porálu www.aukcedreva.com.
  2. Po provedené registraci má majitel lesa možnost sám vyhlásit aukci, ke které přikládá protokol o měření.
  3. Detailní pravidla aukce najdete na na aukčním porálu www.aukcedreva.com v sekci pravidla aukce.